แจ้งการชำระเงิน


***กรุณาโทร. หรือ อีเมล์ เพื่อตรวจสอบสินค้า หรือรอการติดต่อกลับจากทางเรา ก่อนโอนเงินทุกครั้ง***
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

กรอกที่อยู่อีเมล์ของคุณ

กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อ ซึ่งส่งไปพร้อมกับอีเมล์ คั่นแต่ละรายการด้วยลูกน้ำ (,)

 น.

ระบุวันที่และเวลาที่คุณทำรายการชำระเงิน (ตามสลิปโอนเงิน)

 บาท

ควรชำระเงินให้เป็นเศษสตางค์ เช่น ยอด 1000 บาท ชำระ 1000.18 บาท เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน

กรุณาระบุวิธีการที่คุณชำระเงินจากช่องทางต่างๆด้านบน

เลขที่อ้างอิงจากสลิปโอนเงิน ของธนาคาร (ไม่มีไม่ต้องระบุ)

หมายเหตุ หรือรายละเอียดเพิ่มเติม

antispam

กรุณากรอกตัวอักษรที่เห็นลงในช่อง

กรุณาระบุเลขที่ใบสั่งซื้อให้ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ คุณสามารถตรวจสอบเลขที่ใบสั่งซื้อได้จากอีเมล์โดยการคลิกลิงค์ในอีเมล์