ปริทรรศน์วัฒนธรรมผ้าไทและจักสานงานศิลป์ไทย

image ชื่อหนังสือ : ปริทรรศน์วัฒนธรรมผ้าไทและจักสานงานศิลป์ไทย
รหัสหนังสือ : B03955
ISBN :
ที่ระลึกจากงาน :
ปีที่พิมพ์ : 2535
สำนักพิมพ์ :
ปก : ปกอ่อน
หมายเหตุ :
จำนวนหน้า : 158 หน้า
ราคา : 550.00 บาท
ชื่อเรื่องหมวดหมู่ผู้แต่ง
มโนทัศน์ว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมกับความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมไทยศิลปวัฒนธรรม-
การพัฒนาอุตสาหกรรมไหมอิสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวงานประดิษฐ์-
ผ้าในวรรณคดี:ภาพสะท้อนบทบาทของผ้าต่างประเทศในราชสำนักไทยสมัยรัตนโกสินทร์งานประดิษฐ์-
Add Cart สินค้าหมด