สัปปุริสธัมมกถาและอภิณหบัจจเวกขณกถา

image ชื่อหนังสือ : สัปปุริสธัมมกถาและอภิณหบัจจเวกขณกถา
รหัสหนังสือ : B01541
ISBN :
ที่ระลึกจากงาน : เอี่ยม ศรีวิไชยชนินทร์,คุณหญิง
ปีที่พิมพ์ : 2471
สำนักพิมพ์ :
ปก : ปกอ่อน
หมายเหตุ :
จำนวนหน้า : 23 หน้า
ราคา : 250.00 บาท
ชื่อเรื่องหมวดหมู่ผู้แต่ง
สัปปุริสธัมมกถาและอภิณหบัจจเวกขณกถาศาสนา วัดวาอาราม และธรรมะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ประวัติคุณหญิงเอี่ยม ศรีวิไชยชนินทร์ประวัติบุคคล-
Add Cart สินค้าหมด