ร้านหนังสือ ขายหนังสือออนไลน์

   

                       

ลครพูดชวนหัวเรื่องหลวงจำเนียรเดินทาง

ลครพูดชวนหัวเรื่องหลวงจำเนียรเดินทาง

ลครพูดชวนหัวเรื่องหลวงจำเนียรเดินทาง

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2498

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 142 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

วิธีทำขนมฝรั่ง

วิธีทำขนมฝรั่ง

ประวัตินางจรูญ ศรีสิงหนาท

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : จรูญ ศรีสิงหนาท,นาง

ปีที่พิมพ์ : 2506

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 28 หน้า
ราคา 350.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ทัสนาสารไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทัสนาสารไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โบราณสถานในเกาะบางปะอิน

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2504

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 83 หน้า
ราคา 350.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ปัณหาขัดข้องโปรดฯให้ผูกขึ้นเมื่อในรัชกาลที่ ๕

ปัณหาขัดข้องโปรดฯให้ผูกขึ้นเมื่อในรัชกาลที่ ๕

เรื่องนายเขียนอ่านจดหมายไม่ออก

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ไชยาศรีสุริโยภาส,พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่น

ปีที่พิมพ์ : 2463

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 213 หน้า
ราคา 950.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๒ เรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๒ เรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค

จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : เซ่ง,นายและนางผาด ตันติเฉลิม

ปีที่พิมพ์ : 2496

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 71 หน้า
ราคา 550.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

คู่มือการพยาบาลในเคหะสถาน

คู่มือการพยาบาลในเคหะสถาน

เมื่อเกิดมีความเจ็บไข้จะปฏิบัติอย่างไร

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ยุ้ย จาตุรงคกุล,นางสาว

ปีที่พิมพ์ : 2499

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 304 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ราชสัมภารากรลิขิต

ราชสัมภารากรลิขิต

ประวัติหม่อมขาว เกษมศรี

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ขาว เกษมศรี,หม่อม

ปีที่พิมพ์ : 2505

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 155 หน้า
ราคา 650.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับหอสมุดแห่งชาติ

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับหอสมุดแห่งชาติ

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับหอสมุดแห่งชาติ

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2506

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกแข็ง

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 840 หน้า
ราคา 2,500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

เสภาเรื่องพระร่วงสวรรคโลก

เสภาเรื่องพระร่วงสวรรคโลก

เสภาเรื่องพระร่วงสวรรคโลก

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2492

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 54 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

วิวิธภาษิต

วิวิธภาษิต

ประวัติคุณแม่เหรียญ วงศ์สาทร

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : เหรียญ วงศ์สาทร,คุณแม่

ปีที่พิมพ์ : 2505

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 97 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

เรื่องบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์

เรื่องบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์

ประวัติคุณหญิงราชอักษร

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ราชอักษร,คุณหญิง

ปีที่พิมพ์ : 2484

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 151 หน้า
ราคา 750.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ฟังและเข้าใจเพลงไทย

ฟังและเข้าใจเพลงไทย

บทร้องเพลงไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ทรงสุขภาพ,ขุน

ปีที่พิมพ์ : 2523

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 580 หน้า
ราคา 850.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

พงศาวดารชาติไทยสมัยศรีอยุธยา ภาคแรก

พงศาวดารชาติไทยสมัยศรีอยุธยา ภาคแรก

สมัยอโยธา

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : บริหารเทพธานี,พระ

ปีที่พิมพ์ : 2514

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 191 หน้า
ราคา 650.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

บรรณานุสรณ์ ความเรียงและโคลงกลอน

บรรณานุสรณ์ ความเรียงและโคลงกลอน

ประวัติรองอำมาตย์เอก ขุนอุดมภาษี

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : อุดมภาษี,รองอำมาตย์เอก ขุน

ปีที่พิมพ์ : 2509

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 123 หน้า
ราคา 700.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ขุนช้าง ขุนแผน ฉบัย หอสมุดแห่งชาติ

ขุนช้าง ขุนแผน ฉบัย หอสมุดแห่งชาติ

พลายงามอาสา

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2506

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกแข็ง

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 1080 หน้า
ราคา 950.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด