ร้านหนังสือ ขายหนังสือออนไลน์

   

                       

ตำนานเสภา

ตำนานเสภา

ว่าด้วยเสภาในกรุงศรีอยุธยาชั้นหลัง

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : วิจารณ์สาลี,รองอำมาตย์เอก หลวง

ปีที่พิมพ์ : 2497

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 73 หน้า
ราคา 550.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

บทละครเรื่องพระสมุท

บทละครเรื่องพระสมุท

บทละครเรื่องพระสมุท

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ฉายรัศมีหิรัญพรรณ,พระราชวรวงศเธอ พระองค์เจ้า

ปีที่พิมพ์ : 2473

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 485 หน้า
ราคา 1,000.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

บ้านแร้งไข่หมู่่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศไทย

บ้านแร้งไข่หมู่่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศไทย

บ้านแร้งไข่หมู่่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2535

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกแข็ง

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 95 หน้า
ราคา 700.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

  

อนุสรณ์ครบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์โน พฺรหฺรํสี

อนุสรณ์ครบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์โน พฺรหฺรํสี

การสร้างปูชนียวัตถุ

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2515

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า หน้า
ราคา 8,000.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

  

พระบรมราโชวาทและโคลงสุภาษิต

พระบรมราโชวาทและโคลงสุภาษิต

ประวัตินายเชื้อ ณ สงขลา

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : เชื้อ ณ สงขลา,ท่าน

ปีที่พิมพ์ : 2487

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 59 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง

บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง

บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : วิสิษฐบรรณกรณ์,อำมาตย์โท พระยา

ปีที่พิมพ์ : 2473

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 57 หน้า
ราคา 600.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ประมวลระเบียบการคลังเล่ม๑

ประมวลระเบียบการคลังเล่ม๑

เงินเดือน เบี้ยหวัด บำนาญและเงินเพิ่ม

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2473

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกแข็ง

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 199 หน้า
ราคา 750.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆภาคที่๑๔

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆภาคที่๑๔

ราชประวัติย่อและพิธีการราชาภิเศก สมเด็จพระเจ้าศรีสวัสดิ์กษัตริย์ประเทศเขมร

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2465

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 44 หน้า
ราคา 550.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

บทเสภาเรื่องพญาราชวังสันกับสามัคคีเสวก

บทเสภาเรื่องพญาราชวังสันกับสามัคคีเสวก

ส่งลำพม่าห้าท่อน เดิรพลางทางดมและชมชื่นฯลฯ

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : สุรินทราชา,พระยา(นกยูง วิเศษกุล)

ปีที่พิมพ์ : 2478

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 68 หน้า
ราคา 650.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด