การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๑ ของพระบาทสมเด็จพระจุ

image ชื่อหนังสือ : การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๑ ของพระบาทสมเด็จพระจุ
รหัสหนังสือ : B06421
ISBN :
ที่ระลึกจากงาน :
ปีที่พิมพ์ : 2546
สำนักพิมพ์ :
ปก : ปกแข็ง
หมายเหตุ :
จำนวนหน้า : 270 หน้า
ราคา : 1,500.00 บาท
ชื่อเรื่องหมวดหมู่ผู้แต่ง
พระราชโทรเลขถึงพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าประวิตรฯให้ทรงแบ่งย่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯเพื่อทรงวินิจฉัยว่า โทรเลขฉบับใดควรจะได้รับการถ่ายทอดสู่สาธารณชน หรือควรถือเป็นการส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์และราชวงศ์พรสรรค์ วัฒนางกูร,นฤมิตร สอดศุข,ขนิษฐา บุนปาน
Add Cart สินค้าหมด