ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๙ เรื่องจดหมายเหตุของคณะบาดห

image ชื่อหนังสือ : ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๙ เรื่องจดหมายเหตุของคณะบาดห
รหัสหนังสือ : B05599
ISBN :
ที่ระลึกจากงาน :
ปีที่พิมพ์ :
สำนักพิมพ์ :
ปก : ปกแข็ง
หมายเหตุ :
จำนวนหน้า : 173 หน้า
ราคา : 950.00 บาท
ชื่อเรื่องหมวดหมู่ผู้แต่ง
ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๙ เรื่องจดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศกับครั้งกรุงธนบุรีแลกรุงรัตนโกสินทรตอนต้น ภาค ๖ประวัติศาสตร์ไทย-
Add Cart สินค้าหมด