แนวพระราชดำริด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระบาทสมเด็

image ชื่อหนังสือ : แนวพระราชดำริด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระบาทสมเด็
รหัสหนังสือ : B04996
ISBN :
ที่ระลึกจากงาน :
ปีที่พิมพ์ : 2531
สำนักพิมพ์ :
ปก : ปกแข็ง
หมายเหตุ :
จำนวนหน้า : 143 หน้า
ราคา : 500.00 บาท
ชื่อเรื่องหมวดหมู่ผู้แต่ง
ระบบพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์พระมหากษัตริย์และราชวงศ์-
การพัฒนาเพื่อมุ่งความสำเร็จให้แก่ตนเองพระมหากษัตริย์และราชวงศ์-
การพัฒนาตนเองโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมพระมหากษัตริย์และราชวงศ์-
Add Cart สินค้าหมด