ผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระท

image ชื่อหนังสือ : ผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระท
รหัสหนังสือ : B04721
ISBN : 974-418-066-8
ที่ระลึกจากงาน :
ปีที่พิมพ์ : 2545
สำนักพิมพ์ :
ปก : ปกอ่อน
หมายเหตุ :
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ราคา : 600.00 บาท
ชื่อเรื่องหมวดหมู่ผู้แต่ง
ร่องรอยของผ้าและลักษณะการแต่งกายในสมัยโบราณบนผืนแผ่นดินไทยประวัติศาสตร์ไทยกรมศิลปากร
ผ้าสมัยประวัติศาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๘ประวัติศาสตร์ไทยกรมศิลปากร
ผ้าสมัยประวัติศาสตร์หลังพุทธศตวรรษที่ ๑๘ประวัติศาสตร์ไทยกรมศิลปากร
Add Cart สินค้าหมด