๘๙ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากรTHE FINE ARTS DEPARTM

image ชื่อหนังสือ : ๘๙ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากรTHE FINE ARTS DEPARTM
รหัสหนังสือ : B02161
ISBN : 974-417-457-9
ที่ระลึกจากงาน :
ปีที่พิมพ์ : 2543
สำนักพิมพ์ :
ปก : ปกอ่อน
หมายเหตุ :
จำนวนหน้า : 176,66 หน้า
ราคา : 500.00 บาท
ชื่อเรื่องหมวดหมู่ผู้แต่ง
ภารกิจของกรมศิลปากรโบราณคดี โบราณสถานและศิลปวัตถุ-
๘๙ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากรโบราณคดี โบราณสถานและศิลปวัตถุ-
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานศิลปวัฒนธรรมโบราณคดี โบราณสถานและศิลปวัตถุ-
การดำเนินงานโครงการวันอนุรักษ์โบราณคดี โบราณสถานและศิลปวัตถุ-
มรดกไทยปีพุทธศักราช ๒๕๔๒-๒๕๔๓โบราณคดี โบราณสถานและศิลปวัตถุ-
Add Cart สินค้าหมด